کارخانه‌نوشت 29

جمعه 26/9/89

هوای امروز سرد و آفتابی بود. آبی آسمان پرنگ‌تر از حد معمول. خیابان‌ها هم خلوت‌تر از همیشه. علی.ر زودتر از سرویس آمد. با RD یشمی‌اش. همان سرپرست پــرکن. با احمدشان بود. احمد، برادر علی و منشی سابق مدیر تولید. مدیر تولید الان منشی ندارد. احمد هم نرمال نیست. تن سالمی ندارد. و شاید روح سالم. هفته پیش غش کرد. به علت ایست قلبی! علت: فشار عصبی! سر مهلکه نبودم. شاهدان می‌گفتند دیگر نفس نمی‌کشید. مرضش اسم ندارد. حداقل نه من می‌دانم نه خودش و نه برادرش علی. مرد را اگر دردی باشد خوش است، درد بی‌دردی علاجش آتش است. این، گفته من نیست. مولوی گفته. همین جوری یادم آمد.
عباس.پ و محمود.ص ریش گذاشته بودند. حتما برای امام حسین. همین طور روح‌ا... و مجید جیمی که الان در پــرکن کار می‌کند. پرورش بلدرچین هم کشک. پیشانی عباس زخم بود. به شوخی گفتم: قمه زدی؟! گفت: دیروز عَلَم خورده. تا جایی که یادم هست امام حسین وقتی قیام کرد، از کسی ریش نخواست.
با این که جمعه بود و تعطیل، انباری‌ها بارگیری داشتد. بیشتر از روزهای معمول. شاید جور این دو روز تعطیلی را باید می‌کشیدند. حتا مدیر انبار هم آمده بود. قدش بلندتر از همیشه به نظر می‌رسید. دراز و مواج و باریک. بازرگانی هم آمده بود. یکی از بازرگانی‌ها دیپلم دارد و دیگری کارشناسی تربیت بدنی!
با این که صبحانه خورده بودم، ده- ده‌ونیم صبح بود که فشارم افتاد. دست‌ها و پاهایم می‌لرزیدند. سرم هم گیج می‌رفت. صبحانه: سمنوی حاج حسین که بشود پسرعمه بنده. البته با حدود 40 سال اختلاف سن. دیروز نذری داشتند. روی سطل سمنو نوشته شده بود: زن‌دایی و فرزندان. بعد از نهار حالم جا آمد.
زیر آفتابی که دلت می‌خواهد چمباتمه بزنی و به هیچ چیز فکر نکنی، مدیر داخلی داشت دستی به سر و گوش سمندش می‌کشید. سمندش= سمند شرکت. دور و برش میلاد.ب پرسه می‌زد. میلاد ماسک زده بود. گفت سرما خورده. میلاد هم راهش را یاد گرفته؛ راه ترقی را عرض می‌کنم.
وقت صرف نهار، یادم آمد که به غلام.ن تبریک نگفته‌ام. به خاطر دخترش که خیلی عجله داشت. یک ماه زودتر به دنیا آمد.
امروز اصلا با علی.ن حرف نزدم. چشم دیدنش را ندارم. هیچ کس ندارد. فقط دافعه دارد. یا به قول امروزی‌ها سیگنال منفی. بگذار بفهمد ازش متنفرم.
از 15 تا 17:30نمونه‌های اتمیک را آماده کردم. البته بدون هماهنگی با مدیرمان. اگر بفهمد شاید ناراحت بشود. حوصله دانشگاه رفتن ندارم. می‌خواهم با اتمیک کارخانه کار کنم. ولی چه کار کردنی، اندازه‌گیری مقدار آهن و مس هفت‌هشت نمونه شد پایان‌نامه؟!
ولی همین هم از سر پیام نور زیاد است. پایان‌نامه را قبل از تمام شدن سال، تمام می‌کنم. من از استاد راهنما و استاد راهنما از من بی‌خیال‌تر.


پی‌نوشت: حال کردم این کارخانه‌نوشت را این‌جوری بنویسم. جوری که هر جمله از پنج یا شش کلمه بیشتر نشود.

/ 0 نظر / 2 بازدید