حقیقت عشق

 «زندگی روحانی» در «عشق» خلاصه می‌شود.
به خاطر نیکی کردن یا کمک کردن یا حمایت از کسی عشق نورزید.
در این صورت همنوع خود را چون شیئی ساده انگاشته‌اید و خود را خردمند و سخاوتمند! این هیچ رابطه‌ای با عشق ندارد.
عشق یعنی با دیگری یگانه شدن و جرقه خدا را در دیگری یافتن.

توماس مرتون

/ 0 نظر / 4 بازدید