سیر و پیاز

ما چون ز دری پای بریدیم بردیم

امید ز هر کس که بریدم بریدیم

دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند

از گوشه بامی که پریدیم پریدیم


با اجازه شاعر

/ 0 نظر / 10 بازدید