گفتگویی بین لئوناردو باف و دالایى‌لاما

لئوناردو باف یک پژوهشگر دینى نام‌آشنا در برزیل است. متن زیر، نوشته اوست:
در میزگردى که درباره «دین و آزادى» برپا شده بود و دالایى‌لاما هم در آن حضور داشت، من با کنجکاوى و البته کمى بدجنسى، از او پرسیدم: عالى‌جناب، بهترین دین کدام است؟
خودم فکر کردم که او لابد خواهد گفت: "بودایى" یا "ادیان شرقى که خیلى قدیمى‌تر از مسیحیت هستند."
دالایى‌لاما کمى درنگ کرد، لبخندى زد و به چشمان من خیره شد، آن گاه گفت:
"بهترین دین، آن است که شما را به خداوند نزدیک‌تر سازد. دینى که از شما آدم بهترى بسازد."
من که از چنین پاسخ خردمندانه‌اى شرمنده شده بودم، پرسیدم: آن چه مرا انسان بهترى مى‌سازد چیست؟
او پاسخ داد:
"هر چیز که شما را دل‌رحم‌تر، فهمیده‌تر، مستقل‌تر، بى‌طرف‌تر، بامحبت‌تر، انسان دوست‌تر، با مسئولیت‌تر و اخلاقى‌تر سازد. دینى که این کار را براى شما بکند، بهترین دین است."
ساکت ماندم و به حرف‌هاى خردمندانه او اندیشیدم. به نظر من پیامى که در پشت حرف‌هاى اوست چنین است:
دوست من! این که تو به چه دینى اعتقاد دارى و یا این که به هیچ دینى اعتقاد ندارى، براى من اهمیت ندارد. آن چه براى من اهمیت دارد، رفتار تو در خانه، در خانواده، در محل کار، در جامعه و در کل جهان است. به یاد داشته باش، عالم هستى بازتاب کارها و اندیشه ماست. قانون کنش و واکنش تنها منحصر به فیزیک نیست، در روابط انسانى هم صادق است. اگر خوبى کنى، خوبى مى‌بینى و اگر بدى کنى، بدى. همیشه چیزهایى را به دست خواهى آورد که براى دیگران نیز همان‌ها را آرزو کنى...

ارسالی از: میمنت

/ 0 نظر / 3 بازدید