به مناسبت روز مادر

و به انسان سفارش نمودیم که به پدر و مادر خود نیکی کن، به ویژه مادر که چون بار حمل فرزند برداشته و تا دو سال که کودک را از شیر گرفته، بر ناتوانی‌اش افزوده شده است.
سپاس من و پدر و مادرت به جا آور که بازگشت (همه) به سوی من خواهد بود.

سوره 31، آیه 14

/ 0 نظر / 5 بازدید