:: نوروز مبارک ::

 

برخیز که باد صبح نوروز 
در باغچه می‌کند گل افشان

خاموشی بلبلان مشتاق 
در موسم گل ندارد امکان

این باد بهار بوستان است 
یا بوی وصال دوستان است

ای مرغ به دام دل گرفتار 
بازآی که وقت آشیان است

بوی گل و بانگ مرغ برخاست 
هنگام نشاط و روز صحراست

ما را سر باغ و بوستان نیست 
هر جا که تویی تفرج آن جاست

 

/ 0 نظر / 6 بازدید