مگر می‌شود؟!

چند روز پیش که به اتفاق چند نفر از دوستان و همکاران در راه بازگشت به خانه بودیم، فقط برای سنجش میزان معلوماتشان، درباره علت خروج بخار آب از اگزوز در روزهای سرد زمستان پرسیدم. البته به این شکل: چرا از اگزوز ماشینی که با بنزین کار می‌کند، بخار آب خارج می‌شود؟
یکی گفت: چون از قبل آب در اگزور جمع می‌شود و پس از روشن شدن موتور خارج می‌شود. دیگری گفت: امکان ندارد بخار آب از اگزوز خارج ‌شود و این بخاری که می‌بینیم چیزی غیر از بخار آب است. محمد گفت: در این مملکت دزدی زیادی می‌شود و این هیچی‌ندارها در بنزین آب می‌ریزند! مصطفا که به مشنگی معروف است، گفت: بین هوای گرم خروجی از اگزوز و هوای سرد محیط اتفاقی می‌افتد که سبب تولید بخار آب می‌شود. رضا که خود را در هر امری صاحب‌نظر می‌داند گفت: هر وقت که واشر سر سیلندر خراب شود، آب از اگزوز بیرون می‌‌آید.

جالب این که بعد از این که جواب سوالم را خودم دادم و گفتم بنزین در اثر واکنش احتراق به بخار آب و دی اکسید کربن تبدیل می‌شود و در گاز خروجی از اگزوز باید بخار آب باشد، همه کسانی که جواب اشتباه داده بودند، گفتند: ما هم که همین را گفتیم!

/ 0 نظر / 3 بازدید