ما می‌توانیم حتی اگر تحریم باشیم؟

از آنجا که دامنه "تحریمهای بین المللی" بر ضد کشور عزیزمان ایران تا بیخ گوشهایمان رسیده است اما ما همچنان نادیده میگیریم ، رویدادی را که به تازگی برای خودم رخداده است بازگو می‌کنم. در آزمایشگاه برای کار با دستگاه اسپکتروفتومتری ، یک سری واکنشگرهایی را به کار می بریم که ویژه همان مدل دستگاه است و برای آن تولید می‌شود. چند وقتی است که شرکتهایی که واکنشگرها را بوسیله ایشان خریداری می‌کردیم به خاطر تحریم قول فراهم نمودن آنها را در ۴ یا ۵ ماه آینده می‌دهند. ما هم بنا بر آشنایی که با کشورهای دوست و برادر "حوزه خلیج" ناقابل فارس داشتیم بر آن شدیم که خودمان یک شرکت پیدا کنیم و بدون میانجی‌گری شرکتهای ایرانی ، این کالاها را فراهم نماییم. با ایمیل شرکت تماس گرفتم. پس از دو هفته پاسخی نگرفتم. گذاشتم به پای انبوه کار آنها و پس از دو هفته دوباره ایمیل زدم. این بار پس از دو روز پاسخی دریافت کردم که آن را همینجا رونویسی میکنم:

Dear Meysam
Please be informed that as per our principal instructions, we are not allowed to deal, quote, or ship to the Iranian market; hence we regret to proceed with your below request.

Thank you for understanding

نمیدانید چقدر ناراحت شدم. بی‌"شعور" آخرش هم سپاسگزاری کرده از اینکه می"‌فهم"‌ام . حالا من مانده‌ام که چگونه می‌توانیم با اسپکتروفتومتری کار کنیم بدون اینکه نیازهای نخستینش را برآورده کنیم؟

(بخاطر ناراحتی زیاد از این برادرهای عرب کوشش کردم واژه های عربی را به کار نبرم اما پاره ای جاها نتوانستم واژه هم "معنی" را پیدا کنم که به ناچار در "   "  گذاشتم تا پیدا شود که عربی است. شاید چندتایی هم از دیدگانم جا مانده باشد که خودتان یک چیزی برایش پیدا کنید. )

 

/ 0 نظر / 5 بازدید