کارخانه‌نوشت (1)

طبق معمول همه روز کاریها، ساعت 6:10 سر ایستگاه بودم. با رسیدن من، سرویس هم رسید و فرصت سلام و صبح بخیر با دو نفری که قبل از من به ایستگاه آمده بودند، نداشتم. در بین راه "محسن.‌ن" یکی از نیروهای پرکن، خبری داد که همه اتفاقات و صحبتهای امروزم حول همین خبر می‌چرخید. از قرار معلوم و البته به دلایل نامعلوم، دیروز که شیفت ما استراحت بوده، مدیر کارخانه با دور زدن کمیته انضباطی، راساً اقدام به جریمه، تنزل شغلی و اخراج برخی نیروهای سه شیفت تصفیـــه‌خانه می‌کند. کاری که در تاریخ 13 ساله کارخانه سابقه نداشته است. گمانه‌زنیهای امروز من حکایت از این داشت که مدیر تولید از دست نیروهای زیردستش در تصفیـــه‌خانه ناراضی بوده و با گزارش موضوع به مدیر کارخانه، وی را وادار می‌کند که چنین تصمیمی بگیرد. مدیر کارخانه ما به سبک "مدیریت استبدادی" کارخانه را می‌چرخاند. همیشه در هر موضوعی نظر یا پیشنهاد دیگران را جویا می‌شود ولی دست آخر کاری که دلش می‌خواهد را می‌کند. مدیر تولید که مهندس شیمی در گرایش صنایع معدنی است، سواد بدی ندارد ولی حرف و عملش یکی نیست و به هیچ وجه تحمل شنیدن نظر مخالف را ندارد. همه می‌گویند...
در همه واحدها حرف از تصمیم دیروز مدیر کارخانه بود که همه تصفیه‌چی‌ها را قلع و قمع کرده بود. حتا کارشناس تولید و اپراتور خنثی‌سـازی شیفت آ که تاب جریمه‌های 250 و 100 هزار تومانی و مهمتر از همه بی‌آبرو شدن خود را نداشتند، درخواست استعفا کرده بودند.
در این میان، تا جایی که می‌شد از حاشیه به وجود آمده که ربطی به ما و آزمایشگاه نداشت، فاصله گرفتم. ولی تا حدودی دلم برای نیروهای غضب‌شده می‌سوخت. وقتی که ذهنم به سود تصفیه‌چی‌ها متمایل می‌شد، در عالم رویا با خود می‌گفتم چی می‌شد اگر نیروهای سه شیفت تصفیـــه‌خانه دست به یکی می‌کردند و خط تولید را خاموش می‌کردند! من هم رهبر آنها می‌شدم و بعد، همگی از مدیر تولید و مدیر کارخانه می‌خواستیم معذرت‌خواهی کنند و از ما خواهش کنند که خط تولید را راه بیندازیم. ولی افسوس که در جمع آنها هم نخاله زیاد هست و هم ریش هر کدامشان به نحوی گیر کارشان بود.
بیشتر که فکر می‌کردم، می‌دیدم تا حدودی حق با مدیر کارخانه است، تصفیه‌چی‌ها خیلی بی‌خیال شده بودند. سوتیهایی که بعد از عید به این ور داده بودند، هر مدیری را عصبانی می‌کرد. مدیر کارخانه مدعی بود که تنها سوتی یکی از اپراتورهای رنگ‌بری که در اثر بی‌دقتی مقدار زیادی روغن به استخر برجهای خنک‌کننده فرستاده بود، 13 میلیون تومان به شرکت خسارت زده است. و البته کمی غلو می‌کرد.
از این ماجرا که بگذریم، صبح امروز مشتری مجهول‌الهویه‌ای از ناکجاآبادی در تماس با واحد ارتباط مشتریان مدعی شده بود که یک عدد سیب‌زمینی در قوطی 5 کیلویی جامد تولیدشده در دوم خرداد امسال پیدا کرده! که پس از بررسیها معلوم شد اصلا در آن روز کل کارخانه به مدت یک هفته تعطیل بوده است. امروز، پرکن قوطی 16 کیلویی سویا و پت 750 سی‌سی سرخ‌کردنی پر می‌کرد. تصفیـــه‌خانه بحران‌زده هم با نصف نیروها مشغول تصفیه روغن سویا بود. با 5/6 تن تولید در ساعت. بقیه واحدها هم برای خودشان می‌پلکیدند...
حوصله ماندن تا پایان شیفت را نداشتم و دلم می‌خواست هر چه زودتر از جو مسموم و پر تنش کارخانه بیرون بزنم. به همین دلیل از ساعت 17 تا 18:30 مرخصی گرفتم و زودتر به خانه برگشتم.

/ 0 نظر / 3 بازدید