خود شیفتگی

ویژگی اصلی "خود شیفتگی" احساس عجیب و بیگانه‌وار فرد نسبت به اهمیت خویشتن است. در این اختلال، فرد از طریق خیال پردازیهای نامحدود درباره موفقیت، قدرت، زیبایی دچار خود مجذوبی همیشگی است که از طریق رفتارهای نمایشی و بازیگری برای مورد تحسین واقع شدن جلوه گر می‌شود. انتقادگرایی و بی‌تفاوتی نسبت به دیگران دیده می‌شود. احساس تهدید نسبت به عزت نفس در این افراد موجب پاسخ های اغراق آمیز به صورت خشم، تحقیر و پوچی می‌شود. اشتغال ذهنی آنها خودبزرگ‌بینی است و این موضوع روابط بین فردی آنها را مختل می‌کند. خود را محق می‌داند و دیگران را درک نمی‌کند. در روابط در دو حد افراطی به عرش رساندن و بی‌ارزش ساختن در نوسان هستند.
علل آن را می‌توان تربیت نادرست والدین و ایجاد توقعات زیاد، عدم روابط همدلی با والدین در کودکی دانست که ممکن است عزت نفس پایین و احساسات خالی بودن باعث رفتارهای جبرانی می‌شود.

سوال: شما نشانه‌های خودشیفتگی را چه کسی می‌بینید؟

/ 0 نظر / 3 بازدید