کمبود غذا

نتیجه جالبی به دست آمد از این پرسش: "نظر خود را درباره راه حل کمبود غذا در کشورهای دیگر صادقانه بیان کنید." و کسی پاسخ نداد.
چون در آفریقا کسی نمی‌دانست غذا یعنی چه، در آسیا کسی نمی‌دانست نظر یعنی چه، در اروپای شرقی کسی نمی‌دانست صادقانه یعنی چه، در اروپای غربی کسی نمی‌دانست کمبود یعنی چه، در آمریکا کسی نمی‌دانست کشورهای دیگر یعنی چه!

/ 0 نظر / 3 بازدید