سورخوران

نمایی از طبیعتی که روزمان را در آن جا سپری کردیم.

 

تصویری از موقعیت ما.

 

و این هم بساط چای آتیشی ما.

 

درخت گردویی که برای خودش باوقار بود.

 

قاطری که برای خودش می‌چرید.

 

خوشه غوره‌ای که شاید حالا انگور شده باشد.

 

تک‌درختی که در دامنه یک تپه جا خوش کرده بود.

/ 0 نظر / 101 بازدید