اندازه‌گیری وزن ماشین به کمک کاغذ A4


برای این کار به چند تا کاغذ A4 بیشتر نیاز نداریم.

 

عکس بالا شما را به حل این مسأله راهنمایی می‌کند.

شروع کنیم:
با اندازه‌گیری سطحی که هر لاستیک با سطح زمین تماس دارد و اندازه‌گیری فشار هر لاستیک می‌توانیم وزن ماشین را محاسبه کنیم.
این کار به آسانی قابل انجام است. بنا بر این فکر کردیم بهتر است که آن را به صورت آزمایشی ارائه دهیم تا اگر خواستید، شما هم آزمایش کنید و از این آزمایش لذت ببرید.

وسایل لازم:
یک دستگاه ماشین
فشار سنج باد لاستیک ماشین
خط کش
کاغذ میلیمتری
کاربن
چند برگه A4

گام اول:
شما باید مقدار سطحی را که لاستیکهای ماشین با زمین تماس دارد، اندازه‌گیری کنید. برای این کار می‌توانید از یک ورق کاربن روی کاغذ استفاده کنید تا مساحتی که لاستیک با سطح زمین تماس دارد را بدست بیاورید. بعد یک کاغذ میلیمتری را روی اثر لاستیک، قرار دهید و به کمک شمردن خانه‌ها، مساحت را به دست آورید.
اثر لاستیکها روی زمین به صورت مستطیل است. بنا بر این می‌توانید مانند شکل زیر طول و عرض مستطیل را اندازه‌گیری کنید و مساحت را به آسانی بدست آورید.

 

گام دوم:
مساحت سطحی که چهار لاستیک با زمین در تماس هستند را اندازه‌گیری کنید. اگر سطوح یکسان باشد می‌توان سطح یکی را در 4 ضرب کرد.

گام سوم:
به کمک فشار سنج، فشار هوای درون لاستیک را اندازه‌گیری کنید.

گام نهایی:
برای یافتن وزن ماشین کافیست، مساحت را در فشار ضرب کنید:

P= F / A= mg / A      m= PA / g

مثال:
فشار هوای یک لاستیک:

2 atm= 200000 N/m2

مساحت هر لاستیک:

A= 0.018 m2


W= P A= 200000 * 4 * 0.018= 14400 N 
m= W / g= 14400 / 9.8= 1468 kg


• اگر فکر می‌کنید خیلی دقیق هستید، محاسبات بالا را برای هر لاستیک جداگانه انجام دهید.
• برای اطمینان از محاسبات، بهتر است ماشین خود را با باسکول نیز وزن کنید.
• نگران این که اثر لاستیک روی سطح زمین مستطیل نیست و یا شیارهایی روی لاستیک وجود دارد، نباشید. چون اثر چندانی ندارند.

از: مدرسه اینترنتی تبیان

/ 0 نظر / 25 بازدید