تقویم آموزشی دانشگاه اراک

نیمسال اول 85- 84
شنبه و یکشنبه 19و20/6/84 ثبت نام و انتخاب واحد کلیه دانشجویان ورودیهای 81 و قبل از آن روزانه، شبانه و ارشد.
دوشنبه و سه‌شنبه 21و22/6/84 ثبت نام و انتخاب واحد کلیه دانشجویان ورودیهای سال 82 روزانه، شبانه و ارشد.
چهارشنبه و پنج شنبه 23 و 24/6/84  ثبت نام و انتخاب واحد کلیه دانشجویان ورودیهای سال 83 روزانه، شبانه و ارشد.
 
شروع کلاسها شنبه 26/6/84
چهارشنبه و پنج شنبه 6و 7/7/84 حذف و اضافه
سه شنبه 15/9/84 پایان حذف تک درس
پنج شنبه 15/10/84 پایان کلاسها
شنبه 17/10/84 لغایت پنج شنبه 29/10/84 امتحانات (روز پنج‌شنبه 29/10/84 که مصادف است با عید قدیر خم کلیه امتحانات طبق برنامه برگزار می‌گردد.)
 
نیمسال دوم 85- 84
شنبه و یکشنبه 8و 9/11/84 ثبت نام و انتخاب واحد کلیه دانشجویان ورودیهای 82 و قبل از آن روزانه، شبانه و ارشد.
دوشنبه و سه شنبه 10و11/11/84 ثبت نام و انتخاب واحد کلیه دانشجویان ورودیهای 83 روزانه، شبانه و ارشد.
چهارشنبه و پنج شنبه 12و13/11/84 ثبت نام و انتخاب واحد کلیه دانشجویان ورودیهای 84 روزانه،شبانه و ارشد.
 
شروع کلاسها شنبه 15/11/84 
حذف و اضافه چهارشنبه و پنج شنبه 3و4/12/84
چهارشنبه 27/2/85 پایان حذف تک درس
پنج شنبه 18/3/85 پایان کلاسها
شنبه 20/3/85 لغایت 2/4/85 امتحانات
 
نظر به اینکه انتخاب واحد به‌صورت طرح وب و حضوری برگزار می‌شود دانشجویانی که مایل هستند از طریق طرح وب انتخاب واحد نمایند لازم است حداکثر تا تاریخ 20/3/84به آموزش دانشکده مراجعه و کد کاربری را دریافت نمایند. دانشجویان شبانه که از طریق طرح وب انتخاب واحد می‌نمایند لازم است حداکثر تا تاریخ 27/6/84 شهریه خود را به امور مالی پرداخت نمایند.
ساعات ثبت نام حضوری صبحها 8 الی 12 و عصرها 14 الی 17 می‌باشد.

اداره آموزش دانشگاه

/ 0 نظر / 2 بازدید