داستانک

سه آمریکایی و سه ایرانی با همدیگر برای شرکت در یک همایش می‌رفتند. در ایستگاه قطار هر کدام از آمریکایی‌ها یک بلیت خریدند، اما در کمال شگفتی دیدند که سه ایرانی یک بلیت خریدند. یکی از آمریکاییها گفت: شما سه نفر چگونه با یک بلیت سفر می‌کنید؟ یکی از ایرانیها گفت: صبر کن تا ببینی.
همه سوار قطار شدند. آمریکایی‌ها روی صندلی‌های خود نشستند اما ایرانی‌ها رفتند توی یک توالت و در را روی خودشان قفل کردند. مامور بلیت که آمد در توالت را زد و گفت: بلیت، لطفا! در باز شد و از لای در یک بلیت بیرون آمد. مامور قطار آن را نگاه کرد و به راهش ادامه داد.
پس از همایش آمریکایی‌ها تصمیم گرفتند در بازگشت همان کار ایرانی‌ها را انجام دهند. وقتی به ایستگاه رسیدند، سه نفر آمریکایی یک بلیت خریدند، ولی در کمال تعجب هیچ یک از ایرانی‌ها بلیت نخریدند.
سه آمریکایی و سه ایرانی سوار قطار شدند، سه آمریکایی رفتند توی یک توالت و سه ایرانی هم رفتند توی توالت کناری و قطار حرکت کرد. بعد از حرکت قطار یکی از ایرانیها از توالت بیرون آمد و رفت جلوی توالت آمریکاییها و گفت: بلیت لطفا!

(البته اگر در متنی که خواندید جای کلمه‌های ایرانی و امریکایی را عوض کنید، هیچ اتفاقی نمی‌افتد!)

از اینجا: www.behdasht-omomi.blogfa.com

/ 0 نظر / 3 بازدید