کافی نت در ایران!

 ۱- حتی الامکان برای استفاده از اینترنت در روز جمعه که میزان استفاده از اینترنت کم است نوبت بگیرید.

۲- با پای راست وارد شوید.

۳- در طول یک ساعت و نیم٬ تنها فقط یک صفحه باز کنید و در طول این مدت برای تعجیل در گشایش صفحه٬ « امَن یجیب » را با صدای بلند بخوانید. (البته اگر شما از خواهران محترمه دانشجو هستید٬ با صدای آرام نجوا کنید تا در دل برادران محترم٬ اتفاقی صورت نگیرد).

۴- اگر اهل ریاکاری نیستید می توانید در طول مدت مذکور با بازیهای موجود از قبیل:Free cell ٬ Pin ball و... خودتان را سرگرم نمایید.

۵- در پایان مهلت خود اگر موفق به باز کردن صفحه نشدید مایوس نشوید و از همان لحظه برای استفاده مجدد از سایت وارد لیست انتظار شوید.

۶- با پای چپ سایت را ترک نمایید.

/ 0 نظر / 6 بازدید