قانون 80- 20

 

در سال 1906 یک اقتصاددان ایتالیایی به نام ویلفردو پارتو هنگام بررسی توزیع ثروت در ایتالیا متوجه  شد که 80 درصد ثروت کشورش در دست 20 درصد افراد است. او 20 درصد با نفوذ و ثروتمند را ”اقلیت مهم“ و بقیه 80 درصد جمعیت جامعه را ”اکثریت کم اهمیت“ نامید.

بسیاری از کارشناسان این پدیده را در امور تخصصی خود بررسی کردند و به نتایج مشابه جالبی رسیدند. به مثالهای زیر توجه کنید:

80 درصد سود شما مربوط به 20 درصد از محصولات یا خدمات شماست.

80 درصد بیماران دچار 20 درصد بیماریها می‌شوند.

80 درصد انبار شما از 20 درصد لوازم شما پر شده است.

80 درصد تصادفات مربوط به 20 درصد جرایم رانندگی است.

80 درصد شاخص  سهام مربوط به 20 درصد شرکتهاست.

80 درصد مشکلات پرسنلی سازمان شما مربوط به 20 درصد کارکنان است.

80 درصد موفقیت شما مربوط به 20 درصد فعالیت شماست.

بنا بر این پیش از شروع هر کاری از خود بپرسید: آیا این کار در زمره بیست درصد مهم  است یا هشتاد درصد کم اهمیت؟

تنها هوشمندانه کار کردن کافی نیست، بلکه هوشمندانه بر روی چیزهای درست و مهم تمرکز کنیم.

/ 0 نظر / 3 بازدید