این چه حکمتی میتواند باشد؟

این چه حکمتی میتواند باشد که یک مسئله چند علت داشته باشد. اصولا قانون علت و معلول در برابر ما ایرانیها باید برود غاز بچراند. یعنی کل قوانین فیزیکی، معنوی، ریاضی، شیمیایی و سایر علوم باید کمپلت بروند غاز بچرانند. یا به عبارت دیگر مجموعه کون و مکان، گیتی و کلیه عوامل شناخته و ناشناخته این هستی پهناور باید از دم بروند غاز بچرانند. چرا؟!!! عرض می کنم. نمونه اش همین مسائل و همین اغتشاشات اخیر. یک اتفاق ناراحت کننده و یک هتک حرمت به مقدسات در روز عاشورا اتفاق افتاد و بعضیها به بعضیهای دیگر پریدند ( وبلاگ اصلا به ماهیت بعضیها در دو طرف دعوا کاری ندارد که ندارد  و خود را از هرچه آشوبگر و سران فتنه و آلات افسرده دست استکبار کثیف و انگلیس خبیث مبرا می داند و بهیچ عنوان نمیخواهد آب در آسیاب دشمن بریزد و اصولا غلط بکند از این کارها مرتکب شود و گور پدر هر کسی که بخواهد آب توی آسیاب دشمن بریزد و عکس پاره کند . خاک توی سر اجنبی انشاءالله ) . خلاصه همه به هم پریدند و یک سری به کسی نپریدند و فقط از روی پل پریدند و مردند و یک سری دیگر از روی پل هم نپریدند بلکه به زیر ماشین پریدند و مردند و یک سری دیگر به زیر ماشین هم نپریدند بلکه آنفلوآنزا گرفتند و مردند و ... . حالا من از این در عجبم که برای هر کدام از اینها حتی یک مورد توافق نیز بر سر علت مرگ وجود ندارد . یکی میگوید خود ماشین دیوانه بوده است و آدم زیر گرفته است. یکی دیگر میگوید ماشین در کار نبوده بلکه صحنه متعلق به یک فیلم اکشن هالیوودی است و طرف بدلکار بوده و ماشین هم جلوه ویژه بوده است. یکی دیگر میگوید این بنده خدا پشت چراغ قرمز توقف نکرده و چون از پشت به ماشین زده خودش مقصر است!!!
حال ما مانده ایم با این همه دلیل محکمه پسند و چند نفر آشوبگر هیچی ندار و کلی قانون علمی که با این حساب در کل آنها باید تجدید نظر کرد.
و اما طنز امروز:
بنده خدا طوطیش گم میشه میره پاسگاه میگه جناب سروان طوطیم گم شده. اومدم بگم اگه پیداش شد دیدین داره به بعضیها فحش میده ، این نظر من نیست و صرفا داره دیدگاههای خودشو میگه.

/ 0 نظر / 4 بازدید