رویاها (گوشه‌ای از گفته‌های موسس کارخانه دوو)

از هر آن چه که جوانی به همراه خود می‌آورد، رویاها مهمترین هستند. فردی که رویا دارد فقر را نمی‌شناسد چرا که ثروت هر کس به اندازه رویاهایی است که در سر دارد. جوانی دوره‌ای از زندگی است که حتا اگر هیچ چیز در زندگی نداشته باشید اگر رویا داشته باشید هیچ چیز نمی‌تواند حسادت شما را برانگیزد.
تاریخ از آن کسانی است که رویاهایی بزرگ در سر دارند؛ رویاها نیروی لازم برای تغییر جهان هستند. مطمئن هستم آنانی که امروز در حال شکل دادن به تاریخ جهان هستند در هنگام جوانی رویاهای بزرگی داشته‌اند. رویاها اغلب انسان‌ساز هستند، آنها شخصیت‌، کار و حتا سرنوشت انسان را کنترل می‌کنند.
رویاها همچون سکان کشتی هستند که بادبانها را برافراشته نگاه می‌دارند، سکان کشتی ممکن است کوچک باشد و حتا دیده نشود، اما حرکت کشتی را عملی می‌سازد. بنا بر این زندگی بدون رویا مانند کشتی بدون سکان است. درست همان گونه که کشتی بدون سکان چیزی جز قایق شناور نیست، شخص بدون رویا نیز جهت حرکت خود را گم می‌کند و آن قدر به این سو و آن سو می‌رود تا در میان گیاهان و جلبکهای دریایی گرفتار شود. رویاها نیروی لازم برای تغییر جهان هستند!

/ 0 نظر / 3 بازدید