...

 1) یک پیشنهاد: شما می‌توانید برای رسیدن به‌موقع به محل کار یا قرار، ترفند قدیمی جلو کشاندن ۵دقیقه‌ای ساعت‌تان را به کار ببرید. این ترفند، امتحانش را نزد بنده پس داده و با سربلندی تمام از این آزمون بزرگ بیرون آمده! 

2) شما در فارسی یک دو سه می‌توانید به انگلیسی یا فارسی کلمه دلخواه خود را بنویسید و معنی آن را پیدا کنید.

3) سهراب سپهری گفته:

من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن
من ندیدیم بیدی، سایه‌اش را بفروشد به زمین.


××××××××××
بعدنوشت: البته با وجود Google Translate کی می‌ره سراغ فارسی‌یک‌دو‌سه !

/ 0 نظر / 3 بازدید