جهت خالی نماندن عریضه!

 ۲۵ اردیبهشت که گذشت، روز بزرگداشت فردوسی بود. می‌خواستم شعری که در ذیل این یادداشت برای شما می‌نویسم را در همان روز بارگذاری کنم ولی یادم رفت. شعری که می‌خوانید، سروده فردوسی نیست فقط به تقلید از فردوسی به وسیله یک آدم بسیار بسیار بیکار سروده شده. شاعر این شعر طنز هر جا که هست، امیدوارم تا حالا یک کار مناسب پیدا کرده باشد. اگر هم پیدا نکرده، ملالی نیست؛ ایشان می‌توانند تا فرج امام زمان صبر کنند و وقتی ایشان آمد، نه ایشان مشکلی خواهند داشت و نه ما؛
قصد مسخره کردن ندارم ولی یادم می‌آید چند وقت پیش در برنامه‌هایی که برای پاسخ به پرسشها و مشکلات جوانان برگزار می‌شد، باب شده بود که کارشناسان و مشاوران محترم برنامه‌های مذکور، آخرین راه حلی که به جوانها برای حل مشکلات روزمره از قبیل بیکاری و مسکن و... پیشنهاد می‌دادند را آمدن امام زمان عنوان می‌کردند و به جوانها بشارت می‌دادند جای غصه و نگرانی نیست چون مشکلی نیست!!

و اما این هم همان شعر طناسی: (ترکیبی از شعر طنز و حماسی!)

کنون رزم ویروس و رستم شنو              دگرها شنیدستی این هم شنو
که اسفندیارش یکی دیسک داد            بگفتا به رستم که ای نیک‌زاد
در این دیسک یکی باشد فایل ناب          که بگرفتم من از سایت افراسیاب
برو خرمی کن بدین دیسک هان             که هم نون و هم آب باشد در آن
تهمتن روان شد سوی خانه‌اش             شتابان به دیدار رایانه‌اش
دگر صبر و آرام و طاقت نداشـت             وان دیسک را در درایوش گذاشت
نکرد هیج صبر و نداد هیج لفت              یکی هم کپی از همان دیسک گرفت
درآن دیسک دیدش یکی فایل بود           بـزد ایـنتر و آن‌را اجرا نمود
به ناگه چنان سیستمش هنگ کرد         که رستم در آن ماند مبهوت و منگ
تهمتــن کلافه شـد و  داد زد                 ز بخت بد خویش فریاد زد
چو تهمینه فریاد رستم شنود                 بیامد که لیسانس رایانه بود
بدو گفت رستم همه مشکلش              و زان دیسک و برنامه قابلش
چـو رستم بدو داد قیچی و ریش             یکـی دیسک بوتیبل آورد پـیش
به ناگه یکی رمز ویروس یافت                پی حفظ امضای ایـشان شتافت
به خاک اندر افکند ویروس را                  تهمتن به رایانه زد بویه را
چنین گفت تهمینه با شوهـرش              که این بار بگذشت از پل خرش
دگر بار برنامه زین‌سان مکن                   ز رایانه اصلا تــو صحبت مـکن
قسم خورد رستم همی با شتاب            نگیرد دگر دیــسک از افراسیاب

/ 0 نظر / 4 بازدید