باغها و میوه‌ها اندر دل است/ عکس روی آن درین آب و گل است

اگر اکنون با آن چه دارید و کسی که هستید نتوانید شاد باشید، وقتی هم که آن چه را در تصور داشتید به دست آوردید، شاد نخواهید بود. اگر ندانید از یک میلیون ریال چگونه به طور کامل بهره بگیرید، از پنج میلیون یا پنجاه میلیون ریال نیز بهره‌ای نخواهید برد. اگر نتوانید از قدم زدن با همسرتان در بوستان نزدیک خانه‌تان لذت ببرید، از سفر به جزایر هاوایی یا پاریس نیز لذت نخواهید برد. نه این که داشتن پول یا وسایل تفریح بیشتر، زندگی شما را آسانتر نمی‌کند، اما سبب شادی شما نمی‌شوند، زیرا نمی‌توانند. تنها شمایید که با آموختن زندگی کردن در زمان حال می‌توانید این کار را انجام بدهید.
...
مشکل این است که ما آن قدر در اندیشه زیستن در فردا هستیم که برای زندگی کردن در اکنون خیلی کم وقت صرف می‌کنیم. ما برای آینده نقشه می‌کشیم و نگران آن هستیم، ولی پیش از آن که به خود آییم، می‌بینیم که روزهای عمرمان به سر آمده است. این جاست که در می‌یابیم آن قدر مشغول ان چه می‌خواستیم رخ بدهد، بوده‌ایم که از یاد برده‌ایم از آن چه هم‌اکنون در حال رخ دادن است، بهره جوییم و لذت ببریم...

کتاب لحظه های حقیقی

/ 0 نظر / 6 بازدید