حکایت

یکی از صاحبدلان زورآزمایی را دید به هم برآمده و کف بر دماغ انداخته؛ گفت این را چه حالت است؟ گفتند فلان دشنام دادش. گفت این فرومایه هزار من سنگ بر می‌دارد و طاقت سخنی نمی‌آرد؟

لاف سرپنجگی و دعوی مردی بگذار
عاجز نفس فرومایه چه مردی چه زنی
گرت از دست برآید دهنی شیرین کن
مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی

"گلستان سعدی"

/ 0 نظر / 4 بازدید