رفیق خوب

"...درست که درهای زندان به روی شما بسته شده، ولی در رحمت خداوند همیشه باز است!
خداوند که فقط خدای آدم‌های خوب نیست،
خدای آدم‌های بد هم هست.
خداوند End رحمت است،
خداوند End چشم‌پوشی است،
خداوند End بی‌خیال‌شدن است،
خداوند End رفاقت است...
و رفیق خوب، همه ‌چیزش را برای رفاقت می‌دهد...
و فی‌الواقع،
تنها خداست که میان بندگانش فرق نمی‌گذارد..."


متنی که خواندید، سخنرانی رضا مارمولک بود که در پرده‌های آخر همان فیلم معروف (+) برای مردم بیان می‌کرد. شاید در آن روزها نگاه طنزآلود به فیلم و خنده‌های بی‌امان در حین تماشای آن، کمتر فرصت دقیق شدن در متن فیلم را می‌داد، اما حالا که دور از آن روزها در محتوای سخرانی درنگ می‌کنم، خیلی به دلم می‌نشیند. کوتاه، ساده و تکاندهنده.

/ 0 نظر / 41 بازدید