نقطه جوش

 "می‌دانید که آب در دمای 100درجه می‌جوشد و از طرفی نقطه جوش آب به میزان فشار هوا بستگی دارد. هر چه ارتفاع از سطح دریا بیشتر باشد به علت کاهش فشار هوا، آب در دمای کمتری می‌جوشد. تبتی‌ها که در مناطق بلند زندگی می‌کنند، چایشان را در حالی می‌نوشند که از فرط جوشیدن قل قل می‌زند. در همین حال، بسیاری از تبتی‌ها که به هند جا به جا شدند، هنگام نوشیدن چای در حال جوش در نواحی پست، دچار سوختگی شدند."

شاید باور نکنید آن چه که خواندید برای خود من هم پیش آمده است؛ من که در یکی از بلندترین شهرستانهای ایران زندگی می‌کنم می‌توانم بدون سوختگی لب و دهان چای تازه‌دم بخورم. اما هنگام سفر به شهرهای کم‌ارتفاع ایران مانند قم یا بندرعباس، چای تازه‌دم با وجود اینکه چند دقیقه‌ای هم در هوای آزاد باقی مانده، تمام لب و دهانم را می‌سوزاند. دلیلش را هم که همان اول یادداشت گفتم.

خوش باشید...

/ 0 نظر / 10 بازدید