رضا قلی‌زاده!

"برایت دعا می‌کنم تا ای کاش خدا از تو بگیرد هر آنچه که خدا را از تو می‌گیرد."
این پیامکی بود که چند روز پیش رضا رحیمی به صورت فارسینگیلیسی و البته از قول دکتر شریعتی که کتابهایش را خیلی بیشتر از جزوه‌های خیلی از استادنماهای دوران دانشگاهی‌ام خوانده‌ام، برایم فرستاد. مدت زیادی می‌شود که با دای‌رضا تماس نداشته‌ام و در اولین فرصت باید تجدید تماس بکنم!
ایمان قلی‌زاده هم که در گیر و دار زندگی روزمره بد جوری گیر کرده و به قول خودش همیشه 9اش در گروی 8ش مانده است؛ چه خوش گفت کسی که گفت: در زندگی همانی می‌شویم که دوست داریم بشویم.
از هیچ یک از دیگر بزرگمردان شیمی79 خبر ندارم. فقط دعا می‌کنم ای کاش خدا از آنها بگیرد هر آنچه که خدا را از آنها می‌گیرد!

/ 0 نظر / 49 بازدید