روزهای‌تان رنگارنگ

یادم باشد که زیبایی‌های کوچک را دوست بدارم حتا اگر در میان زشتی‌های بزرگ باشند.
یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند، نه آن گونه که می‌خواهم باشند.
یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم، که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ کس نمی‌تواند مرا با خود آشتی دهد.
یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم، چرا که کسی که با خود مهربان نیست نمی‌تواند با دیگران مهربان باشد.
عمری با حسرت و اندوه زیستن نه برای خود فایده‌ای دارد و نه برای دیگران؛ باید اوج گرفت تا بتوانیم آن چه را که آموخته‌ایم با دیگران نیز قسمت کنیم.
لحظه‌ها از آن توست؛ آبی، سبز، سرخ، سیاه، سفید... رنگ‌هایی را که بایسته است بر آنها بزن.
روزهایت رنگارنگ...


پی‌نوشت: متنی که خواندید پیام تبریکی بود از طرف احمد رحمانیان که به ای‌میلم فرستاده‌ بود. امیدوارم هر جا که هست کامران و کامروا باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید