در جواب حسن

محمد دشتی درباره ویژگی ترجمه‌ نهج‌البلاغه‌اش می‌گوید:
اگر در ترجمه‌ها، اصل پیام‌رسانی رعایت نشود، ضرب‌المثل اقوام و ملل برای یکدیگر قابل فهم نخواهد بود و چون در ترجمه‌های موجود، این اصل رعایت نشده است، خواننده فارسی‌زبان حق دارد بپرسد:
"من کفتار نیستم." یعنی چه؟
"چون بچه‌شتر دنبال شتر بودم."  چه مفهومی دارد؟
"زن عقرب است." یعنی چه و چرا به زنان باید توهین شود؟

وی می‌گوید: پس از بررسی و شناخت کاربردی ضرب‌المثل‌های نهج‌البلاغه در روزگاران گذشته به این نتیجه می‌رسیم که امام می‌خواهد بگوید:
"از مسائل سیاسی غافل نیستم."
"چونان فرزندی که از مادر جدا نمی‌شود، همواره با پیامبر بودم."
"نیش زن برای شوهرش شیرین است."

... در ترجمه‌های موجود، "النساء نواقص العقول" را همه این‌چنین ترجمه کرده‌اند: "عقل زنان ناقص است." و "المرئة شر کلها" را همه ترجمه کرده‌اند: "زن همه‌اش شر است." در حالی که امام در خطبه 80 در مقام بیان تفاوت‌های زن و مرد است و در این‌جا "نواقص" به معنای "تفاوت" است. و در حکمت 238 واژه شر را به معنای بدی به کار نبرده است، بلکه می‌خواسته بفهماند که ازدواج و تشکیل زندگی، مسئولیت دارد. مانند همان مثل فارسی که می‌گوید: زن و بچه دردسرند...


**************
پی‌نوشت:
محمد دشتی که ترجمه نهج‌البلاغه‌اش روان‌ترین، شیواترین و ساده‌ترین ترجمه‌های موجود است، در ابتدای نهج‌البلاغه می‌گوید:
از آغاز حوزه (1343 تا 50) که ترجمه‌های موجود را می‌خواندم و کاستی‌های مفهومی را می‌یافتم، در فکر چاره بودم که جرج جرداق مسیحی (استاد ادبیات عرب در لبنان) اعتراف کرده بود: "جاذبه کلمه‌های امام علی شوری در من ایجاد کرد که 200 بار نهج‌البلاغه را خواندم." چنان بر خود لرزیدم و به تعصب اعتقادی‌ام ضربه زد که تا مدتی حالت عادی نداشتم. بر خود نفرین می‌کردم که چرا یک مسیحی نهج‌البلاغه را 200 بار می‌خواند اما من که خود را از شیعیان علی می‌شمارم و ادعای محبت و ولایتش را دارم چند بار نهج‌البلاغه را خوانده‌ام؟...

/ 0 نظر / 3 بازدید