بهفرانه (2)

دو روز می‌شد که خواب روزانه بهفر کم شده بود. زمان خواب‌هایش که تا سه چهار ساعت می‌شدند، به کمتر از یک ساعت رسیده بودند. وقتی هم که از خواب بیدار می‌شد، چون خوابش را به درستی نرفته بود، ناآرام بود و بی‌قرار؛ غر می‌زد و خیلی زود چشمانش به نشانه نیاز دوباره به خواب کوچک می‌شدند.
در صدد کشف علت برآمدیم، اما به جایی نرسیدیم. شکم سیر، پوشک خشک، خانه آرام و جای گرم و نرم، علتی برای از میان برداشتن باقی نگذاشته بود. تا این که در روز دوم بی‌خوا‌بی‌ها و بی‌تابی‌های بهفر، متهم رخ نشان داد؛ همین که آمدم بهفر را روی تختش بگذارم تا یکی از خواب‌های عصرگاهی‌اش را نوش جان کند، مگس بی اصل و نسب دچار اشتباه تاکتیکی شد و پیش از آن که از اتاق خواب بیرون بروم، از مخفیگاهش درآمد و خودش را نشان داد. معلوم شد که در دو روز گذشته مزاحمت‌های گاه و بیگاه مگس مزدور، خواب را بر کودک زبان‌بسته حرام کرده است. نشان به این نشان که با کشتن مگس و استفاده از پشه‌بند، بهفر تا چهار ساعت خوابید و در روزهای بعد خواب‌های طولانی‌مدتش را از سر گرفت.

/ 0 نظر / 70 بازدید