هشت در هشت!

در این 8/8/88 چی بهتر از چند حدیث از امام هشتم و مهمتر از هر چیز دیگر، عمل به آنها:

1.  آشکارکننده ‌کار بد سرافکنده‌ و پنهان‌‌کننده‌ کار بد آمرزیده‌ است‌.

2.  از اخلاق‌ پیامبران‌، پاکیزگى‌ است‌.

3. دوستى‌ با مردم‌ ، نیمى‌ از عقل‌ است‌.

4.  عقل‌ ‌مسلمان‌ تمام‌ نیست‌ مگر این‌ که‌ ده‌ خصلت‌ را دارا باشد: از او امید خیر باشد، از بدى‌ او در امان‌ باشند، خیر اندک‌ دیگرى‌ را بسیار شمارد، خیر بسیار خود را اندک‌ شمارد، هر چه‌ حاجت‌ از او خواهند دلتنگ‌ نشود، در عمر خود از دانش‌طلبى‌ خسته‌ نشود، فقر در راه‌ خدا‌ از توانگرى‌ محبوبتر باشد، خوارى‌ در راه‌ خدا‌ از عزت‌ با دشمنش‌ محبوبتر باشد، گمنامى‌ را از پرنامى‌ خواهانتر باشد و کسی‌ را ننگرد جز این‌ که‌ بگوید او از من‌ بهتر و پرهیزگارتر است‌.

5. پیوند خویشاوندى‌ برقرار کنید گرچه‌ با جرعه‌ آبى‌ باشد و بهترین‌ پیوند خویشاوندى،‌ خوددارى‌ از آزار خویشاوندان‌ است.‌

6. از نشانه‌هاى‌ دین‌‌فهمى‌، حلم‌ و علم‌ است‌ و خاموشى‌ درى‌ از درهاى‌ حکمت‌؛ خاموشى‌ و سکوت‌، دوستى‌‌آور و راهنماى‌ هر کار نیک است.

7.  زمانى‌ بر مردم‌ خواهد آمد که‌ در آن‌ عافیت‌ ده‌ جزء است‌: نه‌ جزء آن‌ در کناره‌گیرى‌ از مردم‌  و یک‌ جزء آن‌ در خاموشى‌ است‌.
 
8.  بخیل‌ را آسایش‌ نیست و حسود را خوشى‌ و لذتى‌ نیست‌، زمامدار را وفایى‌ نیست‌، و دروغگو را مروت‌ و مردانگى‌ نیست.‌

9.  از امام‌ رضا درباره‌ بهترین‌ بندگان‌ پرسیدند، فرمود: آنان‌ که هرگاه‌ نیکى‌ کنند خوشحال‌ شوند، و هرگاه‌ بدى‌ کنند آمرزش‌ خواهند، هرگاه‌ عطا شوند شکر گزارند و هرگاه‌ بلا بینند صبر کنند و هرگاه‌ خشم‌ کنند، درگذرند.

10.  پنج‌ چیز است‌ که‌ در هر کس‌ نباشد امید چیزى‌ از دنیا و آخرت‌ به‌ او نداشته‌ باش‌: کسى‌ که‌ در نهادش‌ اعتماد نبینى‌، کسى‌ که‌ در سرشتش‌ کرم‌ نیابى‌، کسى‌ که‌ در خلق‌ و خوى‌اش‌ استوارى‌ نبینى‌، کسى‌ که‌ در نفسش‌ نجابت‌ نیابى‌ و کسى‌ که‌ از خدایش‌ نترسد.

/ 0 نظر / 3 بازدید