آشنایی با اصول کلی انتخاب واحد

با توجه به نزدیکی ایام انتخاب واحد تصمیم گرفتیم یک سری نکات ریز کاربردی را برای موفقیت هر چه بیشتر شما دوستان، مخصوصا جدیدترها بیان کنیم. این نکته ها تماما به وسیله ما تجربه شده اند.

همانند هر جامعه مدنی دیگری، دانشگاه اراک نیز به عنوان یک نهاد مدنی بسیار نهادینه، دارای احزاب و دسته ها و جناح بندیهایی می باشد. اما با بررسی های موشکافانه می توان دو جناح عمده در دانشگاه در نظر گرفت:

۱) جناح طرفدار مدیران گروه (راست مطلق) - ۲) جناح محافظه‌کار مخالف مدیران گروه (چپ مخفی): این جناح در ظاهر حامی مدیر گروه می‌باشند.

تقریبا تمامی اساتید در یک جامعه آماری (در این‌جا گروه شیمی) در یکی از این دو طیف گنجانده می شوند و گروه دیگری، مطلقا وجود ندارد.البته تعداد کمی نیز وارد هیچ طیفی نمی شوند. در این قسمت به نحوه انتخاب استاد می رسیم:

الف) اگر گرایش درسی استاد مورد نظر با مدیر گروه یکسان باشد، دو حالت زیر پیش روی شما قرار می گیرد:

۱- استاد در جناح راست مطلق باشد که در این حالت شما بنا به دلایلی که هنوز برای ما مشخص نشده است، صددرصد پاس خواهید شد.

۲- استاد از طیف چپ مخفی باشد که شما به همان دلیل قبلی صددرصد آن درس را خواهید افتاد.

ب) در صورتی که گرایش درسی استاد مورد نظر با مدیر گروه یکسان نباشد حالتهای زیر رخ خواهد داد:

۱- اگر ترم بعد، آن واحد درسی مجددا ارائه شود، چون استاد مورد نظر باید چرخ زندگی خویش را بچرخاند و کلاس نیز به حد نصاب برسد، بین ۲۰ نفر تا تمامی کلاس باید بیفتند تا ترم آینده نیز همان واحد برقرار گردد.

۲- در صورت عدم ارائه مجدد آن واحد درسی شما پاس خواهید شد. (لازم به ذکر است جناح بندی در بند ۱و۲ تأثیری ندارد.)

۳- اگر یک واحد توسط چند استاد هم گرایش با هم و از طیف چپ مخفی ارائه شود شما جفت۶ خواهید آورد. (این حالت کمترین احتمال را دارد.)

دوستان عزیز توجه نمایند که ما خودمان نیز واقفیم که این دسته بندیها اصلا علمی نیستند ولی همانطور که در بالا ذکر شد تمامی آنها تجربی بوده و همگی طی سالیان متمادی دیده شده اند.

/ 0 نظر / 44 بازدید