خلیج همیشه فارس...

خودم می‌دونم که امروز، نهم اردیبهشت است. ولی به مناسبت دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس، این شعر که «ابی» هم آن را خوانده، در این پست قرار می‌گیرد:


بر آسمان این خاک هزار بوسه می‌زنم
نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس می‌گیرم،
من نگاهم از تنب کوچک و بزرگ و ابوموسا نور می‌گیرد.
من، عشقم را
در کوه گواتر در سرخس و خرمشهر
به زبان مادری فریاد خواهم زد.
تفنگم، در دست و سرودم بر لب،
همه ایران را می‌بوسم.
من، خورشید هزار پاره عشق را بر خاک وطن می‌آویزم؛
ای وارثان پاکی، من آخرین نگاهم
بر آسمان آبی این خاک
و خلیج همیشگی فارس خواهد بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید