و اما مرد از دیدگاه شیمی

این عنصر در طبیعت بیشتر به صورت آزاد و علاف یافت می‌شود؛ ارزان بودن این عنصر به درصد فراوانی زیاد آن برمی‌گردد. این عنصر گاهی به صورت یک ترکیب با ماده‌ای چون سولفید حسادت و سولفات روی (از نوع سنگ پای یافت‌شده در معادن قزوین) در خیابان یافت می‌گردد. این عنصر به علت واکنش‌پذیری زیاد همواره باید زیر نظر نگهداری شود.
برای تهیه این عنصر باید واکنشهای شیمیایی پیچیده‌ای را متحمل شد، ابتدا مقداری اکسید اسکناس و نیترات زوریم شش والانسی را در مقداری سنگ پای قزوین حل کرده که پس از مدتی گاز ادعا و سولفور قپی از آن متصاعد می‌شود در نتیجه به صورت رسوب روی دیواره سنگ پا باقی می‌ماند.
البته از دمپایی و وردنه هم می‌توان به عنوان کاتالیزور استفاده کرد.

خواص شیمیایی این عنصر:
بعضی از انواع این عنصر بسیار زشت و بدترکیب بوده و میل شدیدی برای ترکیب شدن با نیترات ژل و سولفونات روغن کله پاچه دارند که پس از واکنش با این مواد نسبتا قابل تحمل می‌شوند.
نوعی دیگر از این عنصر به علت اندکی ته چهره و آب اسکینژه پیوند محکمی با خورده‌شیشه می‌دهد و دارای خاصیت موزیگری و همسر آزاری شدیدی هستند که برای خالص کردن این عنصر کافی‌ست که آن‌را در یک سیستم سر بسته مانند آشپزخانه قرار داد و با استات قابلمه مخلوط نمود.

خواص فیزیکی:
از جنس بسیار سخت و خشن می‌باشد و به سرعت تحت تاثیر محیط و ناز و عشوه قرار می‌گیرد و از خود بی‌خود می‌شود.
برای ذوب این عنصر می‌توان از ناز سوزآور به کمک لبخند 2 درصد وزنی- نازی استفاده کرد. این عنصر میل ترکیبی شدیدی با عنصر زن دارد ولی به علت الکترونگاتیوی کم عنصر زن، به صورت ضایع تبخیر می‌شود و مشغول التماس الکترون از عنصر زن می‌گردد.
دمای جوش این عنصر بسیار پایین بوده و به سرعت به جوش می‌آید که برای جلوگیری از این جوشش می‌توان از یک چمدان و یک اردنگی استفاده نمود و عنصر مورد نظر را به طبیعت پرتاب نمود.


نکات کنکوری:
نکته 1: برای از بین بردن چربی - نرمی و نیش حاصل از زبان عنصر می‌توان از گوشمالی به عنوان حلال استفاده کرد.
نکته 2: در صورت کمبود امکانات آزمایشگاهی از قبیل دمپایی و وردنه می‌توان از دمای 1500 درجه جیغ فرابنفش استفاده کرد که در این صورت رسوب به‌صورت موش درآمده و دارای قابلیت مفتول شدن هم میباشد!
نکته 3: برای اطمینان از کم شدن خورده شیشه و سولفات روی در این عنصر می‌توان تا 3 بار آن را با کابل برق 100 ولت الکترولیز نمود.
نکته 100 درصد کنکوری: به علت وجود کربنات هوش و اندکی اکسید شیطنت در عنصر زن، عنصر مرد دوباره به‌صورت هویج رسوب می‌کند و از آن بخار یار و می و عشق و عاشقی متصاعد می‌شود که البته به محض برخورد موثر با یک عنصر زن دیگری به سرعت با آن هم الکترون شده و قضیه می و یار و ... به صورت o2 از آن آزاد می‌شود.


منبع: انجمن شیمیدانهای رنج کشیده!؟

/ 0 نظر / 6 بازدید