کارخانه‌نوشت 25

یک‌شنبه ٢/٨/٨٩

راننده‌ها هم برای خودشان عالمی دارند، بدنه کامیون‌شان می‌شود آینه تمام‌نمای دنیای آنها. خیلی‌ها از امیدوار می‌گویند، خیلی‌های دیگر از نامردی‌ها و نامرادی‌های دنیا، خیلی‌ها مرام و مسلک‌شان را به دیگران نشان می‌دهند و...
جلوی یک خاور نوشته شده بود: "آریایی‌ام" ولی به شکل زیر:


یا این یکی پشت یک کامیون بنز: "بر زلیخا ستم ای یوسف مصری مپسند."


این هم تصویری از یک شیر بخار که دست کمی از فرمان یک پراید ندارد:


اولین مخزن 100 تنی که تازه از راه رسیده؛ به دلیل افزایش تولید کارخانه قرار است پنج تا از این مخازن برای ذخیره روغن‌های خنثی‌شده و بی‌رنگ‌شده استفاده ‌شوند. در حال حاضر از مخازن 35 تنی برای این کار استفاده می‌شود.


چون حرف از افزایش تولید شد، بی‌مناسبت نیست که تصویری از دیگ بخار جدید که به وسیله دو جرثقیل 50 تنی در حال نصب است را ببینید. البته این عکس به حدود 20 روز پیش مربوط می‌شود؛ برای گرفتن این عکس و جا شدن جرثقیل‌ها در کادر عکس، مجبور شدم به بالای مخازن 400تنی ذخیر روغن خام بروم:


لوله‌های پیچ در پیچ تصفیــــه‌خانه؛ تازه‌واردهایی که می‌خواهد در تصفیــــه‌خانه مشغول به کار شوند، یک ماهی طول می‌کشد تا به چند و چون همه مسیرها و شیرها آشنا شوند. یک اشتباه کوچک ممکن است به خراب شدن چند ده تن دوغن و عقب افتادن چند ساعته تولید بینجامد.


نمایی از واحد چاپ و قوطی‌سازی، در حالی که من روی نرده‌‌های بین تصفیــــه‌خانه و بی‌بو کننده مداوم، در حالتی نامتعادل ایستاده‌ام:

در ساعات پایانی روز خبر رسید روز جمعه به دلیل قطع برق، کل کارخانه یعنی هم واحد بسته‌بندی و هم واحد روغن تعطیل‌اند. با این که کارخانه ما ژنراتور هم دارد، ولی معلوم نیست چرا کل کارخانه تعطیل ‌شده است. برای راه‌اندازی تصفیــــه‌خانه پس از یک توقف کامل، به بیشتر از یک شیفت کاری یعنی 12 ساعت نیاز است تا همه چیز به شرایط بهینه برسند.


 کامیون در حال تخلیه روغن خام. عکسی که در ساعات پایانی شیفت، حدود ساعت 19 گرفتم:

 

پی‌نوشت: اگر عکس‌ها بعد از چند روز ناپدید شدند، من مقصر نیستم. وب‌سایت‌هایی که عکس‌ها را میزبانی می‌کنند، چندان مطمئن نیستند.

/ 0 نظر / 2 بازدید