هفت‌سین مسئولان محترم از نگاه طنز سید ابراهیم نبوی

سید محمد خاتمی: سنبل، سیب سرخ، سوسن سپید، سبزه‌زاران، سماق خوشرنگ، سوت و ‏کف، سکه مبارک باد! ‏

اکبر هاشمی رفسنجانی: سکوت، سایه، سبز کمرنگ، سیاست پشت پرده، سمنوی عفت‌خانم، ‏سبزه‌های چشم‌انداز، سکه برای همه ایرانیان.‏

محمود احمدی‌نژاد: سوتی، سفر استانی، سفر خارج،‏ ستاره برای دانشجویان، سفره خالی، ‏سماق وعده‌دار، سه‌پایه (برای ایستادن در هنگام عکاسی)‏

مهدی کروبی: سنگ، سهام نفت، ساعت مچی، ساعت دیواری، ساعت زنگ‌دار، سبزه‌زارهای ‏لرستان، یک ساعت دیگر. ‏

میرحسین موسوی: سابق، سنگواره، سنگ پشت، سکوت، سرکه قدیمی، سکه‌های دو ریالی، ‏سبچ خوبیسم (به گوشهای خود دست نزنید.) ‏

حشین سریعتمداری: شیخ، شنگ، شه‌پایه منقل، شلول، شلول انفرادی، شتون طنژ، سایانفر.‏

فاطمه الهام: سوز دل، سرطان، سنگ‌اندازی به دشمن تبهکار، سیب له‌شده، سرکه ترش، ‏سبزه زردشده.

آیت‌ا... حسنی: ساندوخ، سلوات، سفره چهارخانه، سیب‌زمینی، سلاح نفربر، سفت(هر چیز ‏که سفت باشد)، قرآن (به من ربطی ندارد که سین بود یا نه، چون قرآن مهمتر بود از سنجد و ‏سماق که بی‌خود بود.) ‏


‏هر کدام از آقایان مذکور به حاجی‌فیروز چه می‌گویند؟
سید محمد خاتمی: فیروز عزیز
اکبر هاشمی رفسنجانی: فیروز جان
محمود احمدی‌نژاد: حاج آقا فیروزی ‏
مهدی کروبی: فیروز خان
میرحسین موسوی: برادر فیروز
حسین شریعتمداری: به اصطلاح ف.‏
فاطمه الهام: سردار فیروزی از بردگان آزاد شده توسط دولت نهم.‏
آیت‌ا... حسنی: این با اون فیروزان که هنرپیشه خائن بود در رژیم کمونیستی فامیل بود؟

/ 0 نظر / 4 بازدید