تمایز

«یادتونه بچه بودیم می‌گفتین ان شاءا... عروسیتون، الان عروسیمونه تشریف بیارین...»

آن چه که خواندید، متن دعوتنامه‌ای بود که مدت ها پیش جهت شرکت در مراسم عروسی دوستی دریافت کرم. با خواندن این قطعه ادبی احساس عجیبی به من دست داد و کمی طول کشید تا توانستم هضمش کنم اما بعد از آن دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و بی‌اراده خنده‌ام گرفت. با خود گفتم خدا می‌داند این بندگان خدا چقدر به مغزشان فشار آورده‌اند تا توانسته‌اند این جمله‌های سراسر احساس را سر هم‌بندی کنند؛ بعد هم پیش خود گفته‌اند که بـه‌بـه! بهتر از این نمی‌شود.
بگذریم. دور و بر همه ما آدم‌هایی هستند که شاید هدف غایی زندگی‌شان این باشد که تک و منحصر به فرد باشند و تا جایی که می‌توانند شباهتی با دیگران نداشته باشند و البته، هیچ ‌کسی هم نباید جا در پای آن‌ها بگذارد و مثل آن‌ها بشود. منشا در پیش گرفتن چنین رویه‌ای می تواند به این برگردد که چنین افرادی نتوانسته‌اند جاهای دیگر سری در بین سرها باشند و خودشان را آن جور که باید و شاید نشان بدهند و در نتیجه، احساس می‌کنند باید از راه‌های دیگری که ساده‌تر و دم دست‌ترند و نیازی به بهره بردن از نیروی فکر و اندیشه ندارند، جبران مافات کنند. از این رو تمام هم و غمشان را در این راستا به کار می‌گیرند که بی‌همتا و بی‌مانند باشند، حتا اگر به قیمت خنده‌دار شدن شان بینجامد. تلاش می‌کنند لباسی که می‌پوشند، موبایلی که می‌خرند، چیدمان وسایل خانه‌شان، نحوه آرایش و حتا دعوتنامه‌‌ای که برای عروسی‌ خود به مردم می‌دهند، با دیگران متفاوت و دیگرگون باشد. حتا هستند آدم‌هایی که به خیال باطل خود می‌پندارند چنانچه برای رسیدن به مقصدی، از کوچه‌ یا کوره‌راهی بروند که دیگران کمتر آمد و شد می‌کنند، متفاوت شده‌اند.
به نظر من، اگر تک بودن صرفاً با هدف متفاوت بودن از دیگران یا بیشتر به چشم آمدن باشد، هیچ ارزشی ندارد. چنین رویه‌ای اما اگر به جای امور دنی و پیش پا افتاده، در حیطه اندیشه و ایده به کار گرفته شود آن هم نه به دلیل همیشه ساز مخالف زدن یا ابراز وجود نزد دیگران، بلکه برای متفاوت نگاه کردن به پدیده‌های پیرامون یا به عبارت بهتر "جور دیگر نگریستن" نه تنها مفید بلکه لازم نیز هست. بشریت در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود، وامدار همین دست از آدم‌هایی است که جور دیگر اندیشیدن و نگریستن را سرلوحه خود قرار دادند و نه جور دیگر پوشیدن و خوردن و راه رفتن را.

/ 0 نظر / 25 بازدید