حتا زمان هم نسبی است!

از نتایج جالب تئوری نسبیت خاص می‌توان به بیان ارتباط میان زمان و و فضا (فاصله) و اینکه تمام موجودیتها در دنیا با یکدیگر مرتبط هستند و بر یکدیگر اثر می‌گذارند، اشاره نمود. نیوتن معتقد بود که زمان ثابت است و در تمام نقاط به یک صورت عمل می‌کند. اما اینشتین نشان داد که اینگونه نیست.
مثال جالبی که در این باره بیان می‌شود آن است که دو برادر دوقلو داریم، یکی روی زمین می‌ماند و دیگری با یک فضاپیما با سرعت نزدیک به نور به سمت فضا حرکت می‌کند. پس از آنکه برادر روی زمین 100 سال از عمرش بگذرد، برادری که در فضاپیماست فقط یکسال از عمرش گذشته است!

/ 0 نظر / 3 بازدید