شباهتهای ما و کره شمالی

١) در کره شمالی تنها کسی که حق فکر کردن دارد، رهبر حکومت است که فرمانده بزرگ نامیده می‌شود.
٢) وقتی فرمانده بزرگ درباره مساله‌ای حرفی زد، دیگر هیچ‌کس حق ندارد در آن زمینه چیزی بگوید.
٣) مردم کره شمالی و حتا مدیران و مقامات آن کشور مسئولیتی جز کشف حقیقت سخنان رهبرشان را ندارند.
۴) کره شمالی طبیعت بسیار زیبایی دارد و دارای تنوع آب و هوایی شگفت‌انگیزی است.
۵) بیشتر مردم کره شمالی  فقیر هستند.
۶) انتشار هر نوع خبر ناخوشایند سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره که مربوط به کره شمالی باشد ممنوع است.
٧) هر گونه انتقاد از کمونیسم و مقامات آن جرم تلقی می‌شود.
٨) مقامات کره شمالی می‌گویند تماشای فیلمهای خارجی و به ویژه فیلمهای آمریکایی سبب تهاجم فرهنگی دشمن می‌شود.
٩) مقامات کره شمالی به همه دنیا (به جز چین، روسیه، کوبا، لیبی، سوریه و ونزوئلا) می‌گویند دشمن.
١٠) مردم کره شمالی باید هر روز به مدت ده دقیقه به سخنرانی‌های ضد آمریکایی رئیس یا معلمشان گوش کنند و بعد هم به مدت پنج دقیقه شعار مرگ بر آمریکا بدهند، سپس کارشان را آغاز نمایند.
١١) مردم کره شمالی معتقدند که به دلیل اعتقاد به کمونیسم و زندگی در یک کشور کمونیستی، خوشبخت‌ترین انسانهای روی زمین هستند.
١٢) مردم کره شمالی تحت تاثیر تبلیغات حکومتشان بر این باور هستند که رهبر سابقشان پس از مرگ به خورشید پیوسته است.

/ 0 نظر / 3 بازدید