صرفه‌جویی به سبک ما!

چند شب پیش که در اتاقک بی‌رنگ دور هم جمع شده بودیم، صحبت از هدفمندی یارانه‌ها و گرانی سوخت شد. یکی از دوستان پیشنهاد جالب و در خور تاملی برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت داد. مهدی.ف می‌گفت با جایگزینی چرخ‌های یک خودرو با چرخ‌های بزرگ‌تر در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌‌شود!
خود من از جمله کسانی بودم که به این تز مهدی خندیدم؛ توجیهات مهدی چندان پشتوانه علمی نداشتند. ولی بعد که بیشتر فکر کردم، نظرم عوض شد و من هم به یکی از طرفداران این تز تبدیل شدم.

دقت کنید: اگر فرض کنیم بیشترین دور موتور یک خودرو، 2000 دور در دقیقه و محیط هر یک از چرخ‌های آن 5/1 متر باشد، این خودرو در یک دقیقه مسافتی به طول 3000 متر طی می‌کند. (3000=5/1*2000) حال اگر هر چهار چرخ این خودرو با تایرهای با محیط 2 متر عوض شوند، با همان دور 2000 در دقیقه، مسافت 4000 متر را طی می‌کند. (4000=2*2000) به عبارت دیگر، همان خودرو با همان دور موتور (و همان مصرف سوخت) و تنها با بزرگ شدن چرخ‌هایش، یک کیلومتر مسافت بیشتری طی می‌کند! به همین سادگی!
البته هنوز هم به تاثیر افزایش محیط تایرها در طی مسافت بیشتر (و بنا بر این کاهش مصرف شوخت) چندان مطمئن نیستم، ولی تا الان و با این که این قضیه را برای چند نفر تعریف کردم، هیچ دلیلی بر رد آن نشنیدم.

/ 0 نظر / 3 بازدید