بخشایش

وقتی از کسی رنجش و کینه‌ای به دل می‌گیرید، در حقیقت برده او می‌شوید. او افکار شما را کنترل می‌کند، اشتهای شما را از بین می‌برد، آرامش ذهن و نیات خوب شما را می‌رباید و لذت کار کردن را از شما می‌گیرد. باورهای شما را از بین می‌برد و از پذیرش دعاهای شما جلوگیری می‌کند. او آزادی اندیشه را از شما می‌گیرد و هر جا که می‌روید مزاحمتان می‌شود. هیچ راهی برای گریز از او ندارید، تا زمانی که بیدارید او با شما هست و وقتی که خوابیده‌اید، وارد رویاهای شما می‌شود. وقتی مشغول رانندگی هستید یا وقتی در محل کار خود هستید او کنار شماست. هرگز نمی‌توانید احساس شادی و راحتی کنید؛ او حتا بر روی صدای شما نیز تاثیر می‌گذارد، وادارتان می‌کند تا به خاطر سوء هاضمه، سردرد و یا بی‌حالی دارو مصرف کنید، او هنگامه‌های شاد و فرحبخش زندگی رانیز از شما می‌دزدد.
مراقب خود باشید. هر کس شما را می‌آزارد، او را ببخشایید. نه به دلیل این که او درخور بخشایش است، به این دلیل که شما سزاوار آرامشید.

فرستنده: رضا علیزاده

/ 0 نظر / 25 بازدید