خوبی، خوبی می آورد.

کمتر بترسید، بیشتر امیدوار باشید. کمتر بخورید، بیشتر بجوید. کمتر آه بکشید، بیشتر نفس بکشید. کمتر بیزار باشید، بیشتر عشق بورزید. سپس خواهید دید که همه چیزهای خوب از آن شما خواهد شد.

/ 0 نظر / 68 بازدید