!!!

 

 

اگر شما از جایی که روبروی رایانه نشسته‌اید به تصاویر بالا نگاه کنید، سمت راست تصویر خانم آرام و سمت چپ تصویر آقای عصبانی را می‌بینید.
از روی صندلیتان بلند شوید و چند قدم عقب بروید. حال دوباره به تصاویر نگاه کنید. جای آنها عوض خواهد شد!!
این تصاویر جالب توسط فیلیپ ج.شینز و آد الیوا از دانشگاه گلاسکو ایجاد شده‌اند.
آنها نشان می‌دهند که:

«همیشه آنچه را که ما می‌بینیم واقعا همانهایی نیستند که وجود دارند.»

/ 0 نظر / 4 بازدید