تبدیل یا تبادل؟

دستگاهی که در آن دو سیال گرم و سرد با یکدیگر به تبادل گرما می‌پردازند تا هم‌دما شوند (به تعادل گرمایی برسند) را مُبَدّل می‌نامند. در حالی که مُبَدّل به معنی تبدیل‌کننده است نه تبادل‌گر!
در واقع نامی که برای آن انتخاب کرده‌اند، اشتباه است!

/ 0 نظر / 4 بازدید