زندگی زیباتر

1- روزانه سه نفر را تحسین کنید.
2- طلوع خورشید را تماشا کنید.
3- در سلام کردن پیشقدم باشید.
4- سطح خواسته‌های خود را کاهش دهید.
5- با همه طوری رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار کنند.
6- هیچ گاه از کسی ناامید نشوید زیرا معجزه ناممکن نیست.
7- به دیگران حسادت نکنید.
8- برای کسب دانش و شهامت دعا کنید نه برای به دست آوردن مادیات.
9- سرسخت باشید ولی مهربان.
10- اسم افراد را فراموش نکنید.
11- مهربان‌تر از آنچه نشان می‌دهید باشید.
12- فراموش نکنید که بزرگترین نیاز عاطفی انسان قدرشناسی از اوست.
13- به قول خود عمل کنید.
14- حتا هنگام ناراحتی، تلاش کنید خشم خود را مهار کنید.
15- فراموش نکنید که موفقیت یک شبه به دست نمی‌آید.
16- فراموش نکنید برنده‌ها کاری می‌کنند که بازنده‌ها نمی‌کنند.
17- تلاش کنید اولین چیزی که سر کار می‌گویید دیگران را شاد کند.
18- شادی دیگران را خراب نکنید.
19- فرصت علاقه نشان دادن به نزدیکانتان را از دست ندهید.
20- بعضی مطالب را پیش خود نگه دارید تا احساسات کسانی که دوستشان دارید خدشه‌دار نشوند.

/ 0 نظر / 3 بازدید