با سه گروه همراهی!

و در این راه با سه گروه همراهی:

1- خرانی که خود نفهمیده از کلاسی به کلاسی و از کتابی به کتابی دیگر روند و چون تو را بیابند قصد هدایتت دارند بی آنکه هیچ دریافته باشند.
2- ابلیسانی که با گفتن چند کلام از حقیقت اعتمادت را جلب می کنند تا به راه خطا ببرندت.
3- و گروه سوم آنانی که تحت من احبابی از دید اغیار بدورند!

و کلام آخر:
ای خوشا در پیش حق باشیم چنین
مست می، غرقاب خون، بالای دار

/ 0 نظر / 16 بازدید