یک خبر نیمه فوری!

 بچه‌‌ها، ایمان قلی‌زاده نامزد کرده!!

هفته پیش برای سر زدن به ایمان، رفتم نکا. جای شما خیلی خالی، خیلی خسته شدم. ایمان که همچنان در دوران رشد جسمی به سر می‌برد، حدود شش تا هفت کیلو به جرمش اضافه شده بود که نشان از ساختن آب و هوای شمال به ایمان داشت؛ اما در عین حال در رشد عقلی نه تنها هیچ نشانه امیدوارکننده‌ای در ایمان ندیدم، تا حدودی نا امید هم شدم. چرا که وضع از آنچه که در دوران دانشجویی از ایمان دیده بودم، یک کمی بدتر بود: درست عین یک بچه بیست و شش ساله رفتار می‌کرد! وای خدای من!!!! من فقط دعا می‌کنم که مبادا تمام شمالی‌ها اینطوری باشند... البته ممکن است ...خلیسیته ایمان ناشی از یک سال در به دری و بی‌تکلیفی هم باشد، این بی‌تکلیفی تا جایی رسید که حتا شنیدم ایمان تصمیم به راه‌اندازی یک کارخانه تولیدکننده مایع دستشویی و وایتکس در پارکینگ خانه‌شان گرفته است.

ایمان که نشانه‌هایی از یک بیماری روانی ناشناخته درش دیده می‌شد، به همه شما سلام ‌رساند.

/ 0 نظر / 3 بازدید