تو و من 2

ای که از پشت می‌زنی تیرم
تیر وارونه میرود گاهی

این طرف من و آن ور خط تو
بوق اشغال می‌زند گاهی

دل من اگر تو پا ندهی
از لب بام می‌پرد گاهی

جای ناز و کرشمه‌های تو
نخ سیگار می‌خرد گاهی

می‌رود از برای حرص شما
با کسی دوست می‌شود گاهی

نامه‌ را نخوانده‌ام چونکه
نامه برگشت می‌خورد گاهی

تو نباشی یک کلاهی هم
سر من گرم می‌کند گاهی

/ 0 نظر / 3 بازدید