کارخانه‌نوشت 4

پنج‌شنبه یازدهم شهریور

صحنه‌ای که در آن کارشناس تولیـــد شیفت ما به خاطر گندی که بالا آورده بود و در تاریکی شب از فرط درماندگی و ندانم‌کاری جلوی واحد چاپ درازکش شده بود، هم خنده‌دار بود و هم ترحم‌برانگیز. بیچاره در Blending روغن جامد در پــرکن اشتباه کرده بود و آماده شدن روغن جــامد به جای این که ساعت 22:30 تمام شود، تا 00:15 به تاخیر افتاد. رنگ از رخسارش پریده بود و دهانش خشک شده بود. خودش به خوبی می‌دانست که شاید این آخرین اشتباهش باشد. Blending عملیات چندان پیچیده‌ای نیست؛ روغن هیدروژنه با مقدار معینی روغن مایع از قبیل سویـــا یا آفتــــابگردان یا هر روغن مایع دیگری ترکیب و مخلوط می‌شود تا به خواص مطلوب و نقطه ذوب از پیش تعین‌شده برسد. این که فاز هیدروژنه به چه مقدار فاز مایع نیاز دارد تا درصد ایزومرهای ترانــس و اشبـاعیـت روغن جامد آماده مصرف از حدود مجاز بیشتر نشود از طریق فرمول حساب می‌شود. ولی کارشناس تولید فلک‌زده به خاطر عجله بی‌مورد و مشورت نکردن با باتجربه‌هایی مثل من! گندی بالا آورده بود که خودش می‌دانست ممکن است به قیمت اخراجش تمام شود. هر چه بود، بالاخره گذشت.
محیط کار بدون لحظه‌هایی که در آنها می‌توان فارغ از هر دغدغه‌ای از ته دل خندید، جهنمی می‌شود غیر قابل تحمل. بعضی وقتها شوخیهای کلامی یا یادآوری خاطرات گذشته با همکاران آدم را سبک می‌کند. غیبت دیگران هم با این که گناه بزرگی است، حال می‌دهد!
از یک سو دلم برای علی.ن که از بی‌بــو‌کننده به پــرکن تبعید شده است، می‌سوزد و هم از سوی دیگر که یادم به اشتباهها، بی‌تفاوتی‌ها و حاضرجوابی‌هایش می‌افتد، نظرم عوض می‌شود. از بین سه نفری که در شیفت ما از تصفیـــه‌خانه به واحد پــرکن تنزل شغلی داده شده‌اند، علی.ن کار کردن در پــرکن را در شان خودش نمی‌داند. در حالی که خیلی از کسانی که در پــرکن کار می‌کنند، از علی.ن باشخصیت‌ترند. بیشتر درون‌گراست و از کار کردن در حضور جمع خوشش نمی‌آید. در ضمن، مغرور هم است.
ساعت 23 نگهبانها را دیدم که در حال چک کردن قفل و کلیدهای همه واحدها بودند. خودشان می‌گفتند به خاطر این که خیلی از واحدها قفل نداشته‌اند، جریمه شده‌اند. نگهبانهای شیفت ما بعضی وقتها جوگیر می‌شوند و پیش خودشان فکر می‌کنند همه‌کاره‌اند. برای همین از چشم خیلی‌ها افتاده‌اند. به خصوص اکبــــر که در هر مساله‌ای فضولی می‌کند.
دیشب نیم‌ساعتی با مهدی.ف، اپـــراتور دیگ بخار که ناغافل دیدم به آزمایشگاه آمده و روبرویم نشسته است، بحث و تبادل نظر کردیم. به این نتیجه رسیدیم که تنبیه و جریمه یک فرد خاطی، هم به سود خودش تمام می‌شود و هم به سود جمعی که با آن کار می‌کنند. گفتم که این تنبیه حکم همان سیلی پدر یا معلم را دارد که شاید درد داشته باشد، ولی سبب می‌شود که فرد خاطی به کار اشتباهش پی ببرد و حداقل کمی فکر کند. در این که بعضی از نیروهای تصفیـــه‌خانه پیامدها و میزان خسارت مالی یک اشتباه کوچک خود را نمی‌دانند، هم‌عقیده بودیم. نمونه‌اش خراب شدن مبدل گرم‌کــن بی‌رنگ‌کننده مداوم بود که در اثر یک ساعت بی‌توجهی اپـــراتور به آن، حدود 4 تن روغن آفتــــابگردان روانه پساب شد. 4 تن روغن چیزی در حدود 4میلیون تومان می‌شود. حتا به سرمان زد که بیانیه مشترک هم صادر کنیم! مگر ما از خیلیها که بیانیه مشترک می‌دهند، چی کم داریم؟!
مدتهاست که همه از کم شدن صمیمیت و یک‌دلی بین نیروها حرف می‌زنند. دیگر آن جو دوستانه و فداکاریهای فردین‌وار خیلی کمتر به چشم می‌خورند. دلیلش شاید ایجاد حس رقابت مایل به حسادت در بین همه باشد. این‌جا هر کسی خودش و کارش را با دیگری مقایسه می‌کند و چه بسا ببیند که حقوقش ده‌هزار تومانی کمتر یا بیشتر است. هستند کسانی که برای همین ده‌هزار تومان حرص می‌خورند یا فخرفروشی می‌کنند. دنیای بعضی‌ها به بزرگی تصفیـــه‌خانه یا خیلی بیشتر، به اندازه کارخانه‌ای است که در آن کار می‌کنند. البته سین‌جیم‌های _از دید دیگران بی‌مورد ولی از دید من بجای_ مدیر کارخانه در این میان بی‌تاثیر نیستند؛ خود به خود آمار زیرآب‌زنی، دروغ و آدم‌فروشی بالا می‌رود. دروغهای بی‌شرمانه بعضی‌ها از آدم بودن پیشمانم می‌کنند.

جمعه و شنبه، استراحتم.

/ 0 نظر / 6 بازدید