کارخانه‌نوشت 17

جمعه 3/7/89

بالاخره بعد از کلی کش و قوس، از امروز مجتبا.ا نیروی کمکی من شد. دو سال پیش با مجتبا هم‌شیفت بودم و کم و بیش با اخلاق هم آشنا هستیم. مجتبا، مجرد است و کمی بازیگوش. عین "ماست" می‌ماند. ماست بودنش را به خودش هم گفته‌ام. خونسرد، کم‌حرف، شل، وارفته... چون در خانواده‌شان تک‌پسر بوده و خیلی هوایش را داشته‌اند، سربازی هم نرفته تا بفهمد یک من ماست چه‌قدر کره می‌دهد، کمی تا قسمتی نازک‌نارنجی است. ولی هر چه باشد، از "مجید جیمی" که به خاطر نیم‌ساعت مرخصی حاضر است به هر معامله‌ای دست بزند و هر کسی را بفروشد، بهتر است.
امروز پیمان‌کارها آمده بودند تا فونداسیون دیگ بخار جدید را پی‌ریزی و نصب کنند. 12 نفری بودند که با همه وجود کار می‌کردند. شاید می‌خواستند به صفوف دشمن‌شکن نماز جمعه برسند. با این که جمعه بود، مدیر خدمات و همکارش هم آمده بودند. با متری که در دست داشتند، هم‌راستا بودن پایه‌های فونداسیون را بررسی می‌کردند. یک لودر هم که نمی‌دانم از کجا سر و کله‌اش پیدا شد، آمده بود تا پاکت‌های اضافی سیمان را به مکان دیگری جا به جا کند. مهدی.ف، اپـــراتور دیگر بخار هم سرش را در موتور خلاطه‌ای که در حال کار کردن بود، برده بود تا شاید به کشف جدیدی نایل شود. خودش ادعا می‌کند، شم فنی‌اش بالاست. در حالی که هیچ شباهتی با فنی‌ها ندارد. در این‌جا، مثل هر جای دیگر، به کسی که آچار به دستش خوب است، در عیب‌یابی و تعمیر دستگاه‌ها مهارت و سرعت بالایی دارد و در کارش ابتکار به خرج می‌دهد، "فنی" می‌گویند. به نظر من، از بین سی نفر نیروی واحد نت (نت: مخفف نگهداری و تعمیرات) تنها سه یا چهار نفر برازنده این عنوان هستند.
بعد از یک ماه، تازه امروز شنیدم علی.م که بدش نمی‌آید علی‌شوشتری صدایش بزنند، با تانکر شرکت تصادف کرده است. علی.م راننده تانکری بود که خمیر صابون حمل می‌کرد. تا قبل از راه‌اندازی تصفیــــه‌خانه پساب شهرک، کار انتقال پساب تصفیه‌شده به بیرون از کارخانه با همین تانکر انجام می‌شد که گفته می‌شود چند میلیونی خسارت دیده است.
علی.ف هم یکی دیگر از راننده‌های شرکت است که با یک دستگاه ایسوزوی 5تن، کار توزیع روغن تولیدی را به شهرهای نزدیک به عهده دارد. مثل همکارش، علی‌شوشتری جوان است و عشق ماشین هلاکش کرده. خیلی تلاش می‌کند تا خودش را آدم بامرام و بامعرفتی نشان بدهد و همه از دستش راضی باشند. تازگی‌ها، پشت ماشینش نوشته: "یابی‌بی‌بی‌حرم" که بعد از کلی تحقیق و تفحص معلوم شد، مقصودش بی‌بی بدون حرم که همان فاطمه زهرا باشد، بوده است.
چون مجتبا ساعت 17 مرخصی گرفت و رفت، وقت زیادی برای کارخانه‌نویسی نداشتم و تا آخر شیفت، سرم شلوغ بود. خیلی خسته شدم. با کشیده شدن ساعت‌ها به عقب و تغییر ساعت کاری ما از (5/6 تا 5/18) به (5/7 تا 5/19) بعد از تاریک شدن هوا به خانه می‌رسم. این‌قدر خسته بودم که به زور کارخانه‌نوشت امروز را تایپ و بارگذاری کردم...
خوش باشید...

/ 0 نظر / 3 بازدید