نرم افزار پایش و صدور نتیجه آزمایشگاه آب آشامیدنی

با توجه به ضرورت تولید نرم افزاری جهت آزمایشگاههای آب آشامیدنی که بوسیله آن بتوان خطاهای موجود در آزمایش آب را چک نمود و نتیجه نهایی آزمایش آب در محدوده مجاز خطایی قرار گیرد، نرم افزار تحت اکسل پایش نتیجه آزمایش آب آشامیدنی با قابلیتهای زیر تولید شده است:
1- قابلیت محاسبه سدیم محاسباتی جهت چک نمودن خطای آزمایش سدیم و نیز ارائه میزان سدیم موجود در آب در ازمایشگاههایی که فاقد دستگاه فلیم میباشند.
2- محاسبه خطاهای آزمایش آب و اعلان هشدار در صورت وجود خطای خارج از حد مجاز
3- صدور قبض رسید جهت مشتریان
4- مشخص نمودن موارد بالاتر از حد مجاز در نتیجه نهایی 
5- انجام کلیه محاسبات مورد نیاز برای مواردی که نیازمند محاسبات زمانبر میباشد مانند محاسبات میزان خورندگی ، رسوبدهی ، هدایت الکتریکی ، نیتروژن آمونیاکی ، دی اکسید کربن ، میزان جذب سدیم  ، تی دی اس محاسباتی و ... و گزارش محاسبات در نتیجه نهایی
6- دارای فیلد آزمایش میکروبی آب آشامیدنی به روش تخمیر چند لوله ای و امکان جوابدهی در نتیجه مجزای از آزمایش شیمیایی

برای خرید نرم افزار با ایمیل : meysam.hashemian@gmail.com  تماس حاصل فرمائید یا کامنت بگذارید.

تصاویر نرم افزار

/ 0 نظر / 95 بازدید